Fusie Filmtheater De Luxe en Scagon Theater tot Stichting Scagon De Luxe

Fusie Filmtheater De Luxe en Scagon Theater tot Stichting Scagon De Luxe

17 januari 2020 Uit Door filmtheaterdeluxe

De stichtingen Filmtheater De Luxe en Scagon Theater gaan fuseren. De nieuwe Stichting gaat vanaf begin 2020 verder onder de naam Scagon De Luxe.

De fusie is een uitbreiding van de reeds jarenlang bestaande en prima samenwerking tussen filmhuis De Luxe en het Scagon theater. Omdat beide stichtingen dit langdurig willen voortzetten is een intensievere samenwerking een logische stap. Met één nieuwe gezamenlijk stichting en een gezamenlijk bestuur versterken we elkaar, hebben we meer mogelijkheden dan met twee aparte stichtingen en voorkomen we onnodig dubbel werk. Bovendien, en erg belangrijk, is de continuïteit van zowel het Filmhuis als het Theater na de fusie beter gewaarborgd. De Stichting drijft op de inzet van meer dan 100 vrijwilligers, er zijn geen betaalde krachten. Het nieuwe bestuur wil de identiteit van het theater en de identiteit van het filmhuis behouden voor de vrijwilligers en voor de bezoekers. Scagon De Luxe streeft naar een breed cultuuraanbod voor alle inwoners uit Schagen en omstreken. Het nieuwe bestuur bestaat uit 5 personen en is deels gevormd uit de besturen van de twee bestaande Stichtingen met een nieuwe, onafhankelijke voorzitter. De voorzitter is Gerda Quak, secretaris Debby Goos, penningmeester Marco de Boer, en de beide andere bestuursleden zijn Louis Schoehuijs voor theaterzaken en Rik Janssen voor filmzaken.