ANBI

Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI)

Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) kunnen gebruik maken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken en giften.

Deze belastingvoordelen zijn:
Vrienden van Filmtheater De Luxe mogen hun gift aftrekken van de inkomsten- of Vennootschapsbelasting.
Voor giften aan culturele ANBI’s geldt vanaf 1 januari 2012 een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1.25 x het bedrag van de gift aftrekken, als ze aan de norm van 1% voldoen. Bedrijven die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1.5 x het bedrag van de gift aftrekken bij de aangifte vennootschapsbelasting.

Filmtheater De Luxe is een culturele ANBI.
Fiscaal nummer: 816786203
Postadres: Torenstraat 1B, 1741 CB Schagen
Email: info@filmtheaterdeluxe.nl

Doelstelling:
Het vertonen van artistiek en inhoudelijk interessante speelfilms en documentaires.

Beleidsplan:
Het regelmatig (2 à 3 maal per week) vertonen van niet commerciële films in het Cultuurhuis Markt 18 in het Scagon Theater.
Het aanbieden van verantwoorde kinderfilms onder schooltijd aan de scholen voor basisonderwijs in de gemeente Schagen.

Het bestuur van Filmtheater De Luxe/Stichting Het Beleefcafé bestaat uit:
Voorzitter: mw. A. Kloosterboer
Secretaris: dhr. R. Janssen
Penningmeester: mw. G. van der Meij
De bestuurders ontvangen geen beloning.

Activiteiten in 2017:
98 filmvoorstellingen met 4.227 bezoekers
4 filmvoorstellingen voor basisscholen met 289 bezoekers

Financiële verantwoording over 2017

Organisatie en algemene kosten …… € 23.188,00
Algemene inkomsten …… € 10.159,00
…… …… ……
Kosten van de filmactiviteiten …… € 16.661,00
Inkomsten van de filmactiviteiten …… € 30.287,00
…… ……
Voordelig saldo …… € 599,00